Website Banner
             
       บริการ      
     
     
     
      ศูนย์กิตติภรณ์ โฮมแคร์ ได้เปิดดำเนินกิจการด้านบริหารจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็กแรกคลอด เด็กอ่อน เด็กโต และพนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ดูแลผู้ป่วยอัมพาตฟิตอาหารดูดเสมหะกายภาพบำบัดสวนปัสสาวะฉีดยาเบาหวาน หรือเฝ้าไข้ เพื่อประจำบ้านท่าน หรือโรงพยาบาล24ชั่วโมงและเช้าไปเย็นกลับ โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อมั่นในงานด้านบริการ ซึ่งศูนย์ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาและได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด พนักงานทุกตำแหน่งมีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมในวิชาชีพและกิริยามารยาท หวังว่าจะความไว้วางใจในการบริการท่านและขอขอบคุณท่านที่ใช้บริการของเรา
     
             
             
ศูนย์กิตติภรณ์ โฮมแคร์
หมู่บ้านบัวทอง2 108/3 ซ.23/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร 080-2157979,087-8062995,02-9252204
 
Current Pageid = 3