Website Banner
             
       การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค      
        <>
อายุ การให้ภูมิคุ้มกันโรค
แรกเกิด – 1 เดือน
    1 . ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค 
    2 . ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ
2 – 3  เดือน
    1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก  ครั้งที่ 1 
    2 . กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1
4 – 5  เดือน
    1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 2 
    2 . กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้ง 2
6 – 7  เดือน
    1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 3 
    2 . กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3
9 – 12 เดือน
    1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
11/2 – 2 ปี
    1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก กระตุ้น ครั้งที่ 1 
    2 . กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
4 ปี
    1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก กระตุน ครั้งที่ 2 
    2 . กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ 
    3 . ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์ 
    4 . ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค 
    5 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
    6 . ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์
7 ปี ( แรกเข้าเรียน )
    1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
    2 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันในเด็กหญิง 
    3 . ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์
11 – 14 ปี 
( ก่อนออกจากโรงเรียนชั้นประถม )
    1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักทุก 10 ปี 
    2 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์
15 ปีขึ้นไป  
     
             
      หมายเหตุ      
     
    1. วัคซีนทุกชนิดไม่สามารถให้ตามกำหนดได้  ก็เริ่มให้ทันทีที่  พบครั้งแรก 
    2. วัคซีนที่ให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กเคยได้รับวัคซีนมาบ้างแล้ว และไม่มารับต่อไปตามกำหนดนัด  ให้ฉีดวัคซีนต่อไปนั้นได้ทันทีที่พบเด็ก โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่
     
             
      คำแนะนำในการให้วัคซีน      
     
    1. ท่านควรทราบว่าเด็กของท่านได้รับวัคซีนอะไรบ้างในแต่ละครั้ง และทราบด้วยว่าอาจเกิดอาการจากวัคซีนนั้นอย่างไรบ้าง  ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลเด็กได้อย่างถูกต้อง 
    2. การฉีด บี.ซี.จี วัคซีนป้องกันวัณโรค เด็กทุกคนจะได้รับเมื่อแรกเกิด ฉีดที่สะโพกขวาหลังฉีดจะไม่มีแผล ต่อมาประมาณ  3 –     4. อาทิตย์  จะเห็นเป็นตุ่มแดงบริเวณที่ฉีด  ถ้าตุ่มที่ขึ้นมาบวมแดง  อาจจะไม่มี่หนองก็ได้  ให้เช็ดผิวหนังบริเวณนั้นให้สะอาดและแห้งเสมอด้วยแอลกอฮอล์ 70%   ทุกครั้งที่แผลเปียก ตุ่มนี้จะค่อยๆแห้งและจะมีรอยบุ๋มตรงกลางภายใน 3 – 6 อาทิตย์ 
    3. หลังการฉีดวัคซีนต่างๆ เด็กอาจตัวร้อนอยู่ประมาณ 1 – 2 วัน ควรเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นและให้ยาลดไข้ตามที่แพทย์สั่ง 
    4. ในวันนัด ถ้าเด็กมีไข้  ควรเลื่อนไปจนกว่าเด็กจะหายไข้ 
    5. ถ้าเด็กเคยมีอาการรุนแรงหลังฉีดวัคซีน  เช่น ชัก ไข้สูงมาก ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดครั้งต่อไป
     
             
ศูนย์กิตติภรณ์ โฮมแคร์
หมู่บ้านบัวทอง2 108/3 ซ.23/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร 080-2157979,087-8062995,02-9252204
 
Current Pageid = 11