Website Banner
             
       บริการ                     
     
     
     
      ศูนย์กิตติภรณ์โฮมแคร์ ได้เปิดดำเนินกิจการด้านบริหารจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็กแรกคลอด เด็กอ่อน เด็กโต และพนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ดูแลผู้ป่วยอัมพาต ฟิตอาหาร ดูดเสมหะ กายภาพบำบัด ฉีดยาเบาหวาน เฝ้าไข้ ประจำบ้านท่านและโรงพยาบาล24ชั่วโมง ทั่วประเทศโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อมั่นในงานด้านบริการซึ่งศูนย์ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาและได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด
พนักงานทุกตำแหน่งมีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมในวิชาชีพและกิริยามารยาทหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจในการบริการท่านและขอขอบคุณท่านที่ใช้บริการของเรา

     
             
             
ศูนย์กิตติภรณ์ โฮมแคร์
หมู่บ้านบัวทอง2 108/3 ซ.23/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร 080-2157979,087-8062995,02-9252204
 
Current Pageid = 3